top of page

Alain Gagnon

To the Soldiers of the Armed Forces of Ukraine / до Військовослужбовці Збройних Сил України,


You may never meet me, but I needed to write this letter to you. My name is Alain Gagnon and I'm a Canadian university student. While I am not Ukrainian, nor do I speak your language, I wanted to tell you that I think of you and your country every day. I have thought of you, your country and your people every day since the morning of February 24, 2022.


Можливо, ти ніколи не зустрінеш мене, але я мусив написати тобі цього листа. Мене звати Ален Ганьон, я студент канадського університету. Хоча я не українець і не розмовляю вашою мовою, я хотів сказати вам, що я думаю про вас і вашу країну кожен день. Я думав про вас, вашу країну та ваш народ щодня з ранку 24 лютого 2022 року.


There are no words to ease the suffering of your people. All I can do is tell you that you are a light in a world that is getting darker. You are hope against tyranny. You are a rock that breaks the flow of the stream and stops the wave of aggression. While many in the Western world have forgotten what truly matters in life, you have reminded us of the values we have taken for granted. You represent the best of us - a free people resisting oppression.


Немає слів, щоб полегшити страждання вашого народу. Все, що я можу зробити, це сказати тобі, що ти світло у світі, який стає темнішим. Ти надія проти тиранії. Ти скеля, що розриває течію потоку і зупиняє хвилю агресії. Хоча багато хто в західному світі забули, що справді має значення в житті, ви нагадали нам про цінності, які ми сприймаємо як належне. Ви представляєте найкращих із нас — вільних людей, які протистоять гнобленню.


Whether under blue skies and among golden fields or in the mud and the darkness of night, my thoughts are with you. Ukraine is not alone. You are not alone. None of you asked for this reality, but all of you have risen to the call to become a symbol of freedom. We, the free peoples of the world, in my country and others, support you! Slava Ukraini!


Чи під блакитним небом і серед золотих полів, чи в багнюці та темряві ночі, мої думки з тобою. Україна не одна. Ти не самотній. Ніхто з вас не просив цієї реальності, але всі ви піднялися на заклик стати символом свободи. Ми, вільні народи світу, у моїй країні та в інших, підтримуємо вас! Слава Україні!

Останні пости

Дивитися всі

Дякую вам, наші захисники та захисниці! Наша броня, натхнення та віра! Дякую за кожен день життя Вам! Мрію, щоб всі ви повернулися живі додому!

Дякую за спокійний сон! Повертайтесь живими і здоровими ❤

bottom of page